Skip to main content

De Israëlieten zijn slaven in Egypte

Aflevering 38
Week 1


Deel 1 uit een serie van tien Bijbelverhalen over Mozes en de uittocht van het Joodse volk uit Egypte.

Ons Bijbelverhaal komt vandaag uit Exodus 1: 1 - 14